Standardiseringsprocess för skogsdata

Skogsdata standardiseras för att aktörerna inom skogssektorn ska kunna utveckla och använda kompatibla datasystem. I skogsbranschens värdekedja finns ett flertal parallella och efterföljande aktörer, vilka är tvungna att utbyta data sinsemellan när de genomför olika åtgärder. 

Skogsbranschens grundbegrepp och måttenheter har varit tämligen noggrant definierade redan i flera årtionden, men nästan alla aktörer har fram till nyligen infört dem på sitt eget sätt i sina datasystem. Detta har lett till att konverteringen och överföringen av data mellan system har varit svårt om inte omöjligt. Med hjälp av skogsdatastandarderna underlättas användningen av öppna material samt dataöverföringen mellan aktörerna, vilket ger en effektivare verksamhet och förbättrad internationell konkurrenskraft för vår skogssektor.

Finlands skogscentral samt Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio ansvarar för underhållet av webbplatsen

Xml-schemana och tillämpningsinstruktionerna för standarderna finns på en separat publikationssida.

Ajankohtaista

17.8.2017
Valmistelutyöryhmän kokouksen 5/2017 muistio Lue lisää
15.8.2017
Valmistelutyöryhmän kokoukset 4/2017 ja 5/2017 Lue lisää
12.4.2017
Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 5.4.2017 muistio Lue lisää
12.4.2017
Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 16.3.2017 muistio Lue lisää
12.4.2017
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 2/2017 (15.3.2017) muistio Lue lisää
12.4.2017
Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 28.2.2017 muistio Lue lisää
12.4.2017
Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 8.2.2017 muistio Lue lisää
12.4.2017
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 1/2017 (31.1.2017) muistio Lue lisää
12.4.2017
Ohjausryhmän kokouksen 13.12.2016 muistio Lue lisää
12.4.2017
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 8.12.2016 muistio Lue lisää
12.4.2017
Puukaupan kauppavalmis/korjuuvalmis kohde -teemakokouksen 14.11.2016 muistio Lue lisää
3.1.2017
Sivuston toiminnassa häiriöitä Lue lisää
4.11.2016
Valmistelutyöryhmän yleiskokous järjestettiin 1. marraskuuta Lue lisää
16.9.2016
Valmistelutyöryhmän yleiskokouksen 14.9.2016 muistio Lue lisää
7.9.2016
Vuoden 2017 toiminnan suunnittelu ja valmisteluryhmän yleiskokous Lue lisää
12.8.2016
Muistio: puukauppastandardien teemakokous 11.8.2016 klo 9-11 Lue lisää
10.8.2016
Kaupankäynnin metsätietostandardien teemakokous 11.8.2016 klo 9-11 Lue lisää
9.6.2016
Muistio: Metsätietostandardien valmistelutyöryhmän yleiskokous 8.6.2016 klo 9-11 Lue lisää
2.6.2016
Metsätietostandardien koodistojen ja karttamerkkien teemakokouksen muistio Lue lisää
1.6.2016
Kaupankäyntistandardien ja toiminnanohjauksen standardien yhteensovittamisen teemakokouksen muistio Lue lisää
19.5.2016
Kaupankäyntistandardien teemakokouksen muistio Lue lisää
12.5.2016
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää
27.4.2016
Kaupankäynnin standardeja käsiteltiin teemakokouksessa Lue lisää
27.4.2016
Teemakokouksessa valmisteltiin tarkastus- omavalvonta- ja päivitystietojen standardia Lue lisää
18.4.2016
Kaupankäynnin metsätietostandardien teemakokous 27.4.2016 klo 9-11 Lue lisää
11.4.2016
Tarkastus- päivitys- ja omavalvontatietojen standardin teemakokous järjesteltään ti 26.4.2016 klo 13-15 Lue lisää
7.4.2016
Valmistelutyöryhmän muistio Lue lisää
3.2.2016
Ohjausryhmä hyväksyi ns. vuosikellon Lue lisää
22.1.2016
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää
18.1.2016
Päivityssanomien toteutus etenee työpajassa Lue lisää
21.12.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää
10.12.2015
Päivityssanomien teemakokouksen muistio Lue lisää
23.11.2015
MainGroup -koodistoon ehdotettu lisäyksiä Lue lisää
16.11.2015
Päivityssanomaa käsiteltiin teemakokouksessa Lue lisää
3.11.2015
Metsätilastostandardin teemakokous Lue lisää
23.10.2015
Valmistelutyöryhmän muistio Lue lisää
2.10.2015
Kemerastandardien työversioita päivitetty Lue lisää
16.9.2015
Kemerastandardien teemakokouksen muistio Lue lisää
2.9.2015
Tilastostandardin teemakokous Lue lisää
31.8.2015
Päivitystarpeita MKI- standardiskeemaan Lue lisää
18.8.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää
14.8.2015
Kemera-standardeja työstettiin teemakokouksessa Lue lisää
17.6.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää
5.6.2015
Kemera-standardien teemakokouksen muistio Lue lisää
1.6.2015
Kemera-standardien päivitystarpeita kommentoitavaksi Lue lisää
28.5.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää
25.5.2015
MKI-standardin työversio valmistui teemakokouksessa Lue lisää
29.4.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui 28.4.2015 Lue lisää
2.4.2015
Valmistelutyöryhmässä mm. lisättiin WF-karttamerkkejä ja päivitettiin Kemera-standardeja Lue lisää
12.3.2015
Valmistelutyöryhmä kokoontui Lue lisää
10.2.2015
Valmistelutyöryhmä hioi Kemerastandardeja Lue lisää
28.1.2015
Metsällisten tilastotietojen standardia valmisteltiin työpajassa Lue lisää
15.1.2015
Mm. Kemeran sähköisiä sanomia hahmoteltiin valmistelutyöryhmässä Lue lisää
2.1.2015
Puunkorjuun ja metsänhoidon toiminnanohjauksen standardien työversiot päivitetty Lue lisää
9.12.2014
Ohjausryhmä kokoontui Lue lisää
3.12.2014
Valmistelutyöryhmässä käsiteltiin mm. MKI-standardia Lue lisää
3.11.2014
Valmistelutyöryhmä kokoontui. Katso muistio. Lue lisää
21.10.2014
Valmistelutyöryhmä hioi MKI- ja päivitysstandardeja Lue lisää
22.9.2014
Metsävaratietojen standardista uusi versio käyttöön Lue lisää
22.9.2014
Puunkorjuun ja metsänhoitotöiden standardien teemakokous 8.10.2014 Lue lisää
22.9.2014
MKI-standardien teemakokous 20.10.2014 Lue lisää

Prosessikuvaus