Puukaupan hinta- ja määrätilastotiedot

Puukaupan hinta- ja määrätilastotietojen standardin avulla puunostajat voivat ilmoittaa tekemiensä puukauppojen tiedot tilastoviranomaisena toimivalle Metsäntutkimuslaitokselle. Metsäntutkimuslaitos on toteuttanut vuonna 2013 rajapinnan, jonne monet puunostajayritykset toimittavat tilastotietonsa sähköisesti standardin mukaisella tiedonsiirtosanomalla.

Standardi sisältää tiedot ostetuista puumääristä ja niiden hinnoista puukauppatavoittain, puutavaralajeittain, hakkuutavoittain ja kunnittain. Metla yleistää tiedot seitsemälle suuralueelle ennen tietojen julkaisemista. Periaatteessa myös tietojen julkaiseminen voitaisiin tehdä xml-standardin mukaisena tiedostona, mutta tätä Metla ei ole vielä toteuttanut.

Kaikki puunostajat eivät vielä ole siirtyneet standardin mukaiseen sähköiseen tietojen siirtoon, mutta vastaanottavan rajapinnan ja standardin puolesta kaikki puukaupan hinta- ja määrätilastotietojen keruu voitaisiin tehdä metsätietostandardia hyödyntäen.