Metsävaratiedot (MV)

Metsävaratietojen standardi (MV) on ensimmäinen metsätietostandardeista ja sen ensimmäinen versio valmistui vuonna 2009. Se on alun perin tarkoitettu määrittelemään kuviomuotoisen metsävaratiedon tietosisältö kiinteistöittäin. Metsävaratietojen standardi sisältää määrittelyt mm. puustoa, maaperää, toteutettuja ja suunniteltuja toimenpiteitä, hakkuissa kertyviä puutavaralajeja sekä käytön rajoituksia kuvaavista tiedoista kuvioittain. Metsikkökuvioiden rajat sisältyvät standardin mukaiseen metsävaratietoon GML-muodossa.

Suomen metsäkeskus kerää lakisääteisesti yksityismetsien metsävaratietoa Aarni- metsävaratietojärjestelmään metsävaratietostandardin muodossa. Suomen metsäkeskuksen metsävaratietokannasta tietoja jaetaan toimijoille Metsään.fi –palvelun kautta standardimuodossa. Metsänomistajat voivat tarkastella standardin mukaisia metsävaratietojaan Metsään.fi –palvelussa.

Metsäsuunnittelussa, puukaupassa ja metsäpalveluiden toteutuksessa toimivat organisaatiot hyödyntävät standardin mukaista metsävaratietoa metsätietojärjestelmissään. Metsävaratietostandardin avulla voidaan välittää suurin osa metsäsuunnittelutiedosta järjestelmästä toiseen. Kun tietojärjestelmät noudattavat metsävaratietostandardia, metsänomistaja voi hyödyntää julkisin varoin kerättyä metsävaratietoa metsäsuunnitelman pohja-aineistona riippumatta siitä, mitä suunnitteluohjelmistoa metsäsuunnitelman laatija käyttää.