Metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastotiedot

Metsänhoito- ja metsänparanustöiden tilastointiin kehitetään standardia, jonka avulla toimijat voivat ilmoittaa tekemiensä töiden hinta- ja määrätiedot tilastoviranomaisena toimivalle Metsäntutkimuslaitokselle. Standardin määrittelytyö käynnistettiin 28.9.2014 järjestetyn sidosryhmäpalaverin jälkeen.

Tavoitteena on toteuttaa standardi, jonka avulla metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastotiedot saadaan kerättyä saman kaltaisesti sähköisinä tiedonsiirtoina, kuin puukaupan hinta- ja määrätilastotiedot nyt kerätään puukaupan hinta- ja määrätilastotietojen standardia käyttäen.