Metsätietostandardit

Metsätietoja standardoidaan, jotta metsäsektorin toimijat voisivat kehittää ja käyttää yhteentoimivia tietojärjestelmiä. Metsäalan arvoketjussa on lukuisia rinnakkaisia ja peräkkäisiä toimijoita, jotka toimenpiteitä suunnitellessaan ja toteuttaessaan joutuvat vaihtamaan tietoja keskenään. 

Metsätalouden peruskäsitteet ja mittayksiköt ovat olleet varsin täsmällisesti määriteltyjä jo vuosikymmeniä, mutta lähes jokainen toimija on viime vuosiin saakka toteuttanut ne tietojärjestelmiinsä omalla tavallaan. Tämä on johtanut siihen, että tietojen konvertoiminen ja siirtäminen järjestelmästä toiseen on ollut hankalaa tai lähes mahdotonta. Metsätietostandardien avulla sekä avointen aineistojen käyttö että toimijoiden välinen tiedonsiirto helpottuvat, mikä parantaa toiminnan tehokkuutta ja metsäsektorimme kansainvälistä kilpailukykyä.

Tämän sivuston ylläpidosta vastaa Suomen Metsäkeskus.

Standardien xml-skeemat ja soveltamisohjeet löytyvät erilliseltä julkaisusivustolta.